Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu

Aerial vies Senate Square Tori Quarter and makasiiniranta
Aerial vies Senate Square Tori Quarter and makasiiniranta

Kansainvälinen kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu järjestetään Helsingin Eteläsataman Makasiinirannasta 2021-2022

Helsingin kaupunki järjestää kilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kilpailu on kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, ja se on tarkoitettu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti.

Eteläsataman Makasiiniranta on osa Helsingin kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue on keskeinen ja symbolisesti erittäin arvokas, ja se on osa Helsingin historiallisen keskustan merellistä maisemaa.

  • Kilpailun tavoitteena on kehittää aluetta osana laajenevaa kävelykeskustaa ja avata rantoja kaupunkilaisten käyttöön sekä sijoituspaikaksi uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle.
  • Kilpailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa kaupungin maankäytöllisiä ja kaupunkikuvallisia sekä muita tavoitteita toteuttava, laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen maankäytön kokonaissuunnitelma, joka toimii alueen tulevan kehittämisen, asemakaavoituksen sekä toteutuksen pohjana. 
  • Alueen kokonaisratkaisua suunniteltaessa on otettava huomioon alueen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot sekä sijainnin merkitys ja identiteetti.
  • Kilpailu sisältää myös uusien toimintojen ja aktiviteettien ideointia alueen olemassaoleville arvokkaille rakennuksille suojeluarvojen mukaisesti.

Aikataulu

12.05.2021
12.05.2021
Kilpailu käynnistyy

Kilpailu alkaa osallistujatahojen hyväksymisellä. Ryhmittymät hakevat osallistumisoikeutta hakemuksella.  

27.05.2021
27.05.2021
Kilpailuwebinaari

Kilpailuseminaari järjestettiin webinaarina 27.5 klo 14. Tilaisuus on katsottavissa tallenteena Kilpailuwebinaari-välilehdellä.

21.06.2021
21.06.2021
Osallistumishakemusten sisäänjättö päättyy

Kilpailu alkoi osallistujatahojen hyväksymisellä. Ryhmittymät hakivat osallistumisoikeutta hakemuksella, joka sisälsi selvityksen kilpailijan soveltuvuudelle asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.

15.10.2021
15.10.2021
Kilpailijoiden kysymysten esittämisen määräaika

Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivulla 5 arkipäivän kuluessa kysymyksen saapumisesta. 

10.12.2021
10.12.2021
1. vaihe päättyy

Kilpailuehdotukset jätetään nimimerkein 10.12.2021 mennessä. Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville.

17.03.2022
17.03.2022
Tuomariston päätös jatkoon valittavista

Arviointiryhmä valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa. 

30.06.2022
30.06.2022
2. vaiheen kilpailutöiden määräaika

Kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen. Lopulliset kilpailuehdotukset on tarkoitus jättää arvioitaviksi kesäkuussa 2022. Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville.

24.11.2022
24.11.2022
Kilpailun tulos julkistetaan

Arviointiryhmä valitsee kilpailun voittajan arviolta alkusyksystä 2022. Kilpailun voittajalle esitetään kehittämisvarausta hankkeen jatkosuunnittelua varten.

Kilpailun järjestäjä
Helsingin kaupunki

Mia Kajan

mia.kajan@hel.fi
+358 9310 15820